Cement, wapno

Od:

CEMENTOWNIA WARTA, WAPNO TRZYSKAWICA